L’Associació

Guias de comerç

LES BOSSES ES PAGUEN

Amb data 30 de març, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que prevé en l’article 195.2 y 195.3 la prohibició del lliurament gratuït de bosses de caixa i de distribució a domicili. 

Text complet de la Llei

L’Agència de Residus de Catalunya ha engegat la campanya informativa LES BOSSES ES PAGUEN. QUE NO LES PAGUI EL MEDI AMBIENT per informar i sensibilitzar al públic sobre la necessitat de reduir el consum de les bosses. Com estratègia han editat cartells, fullets, faran difussió en premsa i ràdio, opis i diaris.

Des de aquest web poden descarregar-se els cartells de la campanya, versió porta d’erntrada i versió interior per tenir-los visibles a l’establiment informant als clients de la obligatorietat que tenim del cobrament de les bosses.

Recordar que no es tracta de cap tasa, ni de cap impost. Pels comerciants ha de ser una referència més de l’establiment que haurà de constar al tiquet de caixa.

[ess_grid alias=”ACEC”]